Welcome to ZOJ
FAQ
User Statistics - ZOJ Problem Set

HDU_zhazha (HDU_zhazha_never_ak)        AC Ratio: 2/7

Solved Problems:
3789 3806